Zoneterapi og øreakupunktur


Kendetegn ved zoneterapi er:


• Det er en metode, hvor man ved trykpåvirkning ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. Den mest udbredte form

for zoneterapi er fodzoneterapi.


• Behandlingen sætter kroppens selvhelbredende kræfter i gang.


• Terapeuten arbejder holistisk – dvs. ser

på klientens hele situation.


• Terapeuten arbejder tæt sammen med klienten, så klienten tager et medansvar

for sin behandling på sig.

Zoneterapi

-benyttes til at behandle skader og ubalancer gennem massage og faste tryk på føddernes under- og overside. Menneskets organer, nervebaner og meridiansystemet (energibaner) er alle afbilledet som zoner på foden.

Indenfor det etablerede sundhedssystem vil man for det meste symptombehandle en skade, hvilket naturligvis giver god mening, men i zoneterapi arbejdes der også med at behandle helhedsorienteret, idet en opstået skade ofte indirekte påvirker andre steder i kroppen og herigennem kan give ubalancer.

Det er en behandlingsform, der stimulerer menneskets selvhelbredende kræfter, hvorigennem den naturlige helbredelsesproces fremmes.

 

Personer i alle aldre – også børn - bruger i dag zoneterapi. De kan inddeles i to grupper.

 

1.Den ene gruppe er de, der ikke oplever nogen aktuelle gener, men som gerne gennem regelmæssige behandlinger, ønsker sig et immunforsvar, der er mest muligt aktivt og stærkt, så eventuelle skavanker kan tages i opløbet gennem kroppens egne helbredende kræfter.

2.Den anden gruppe er de, der har et aktuelt problem f.eks.:

 

•Gigtproblemer, smerter eller problemer i knogler, muskler og led

•Nedsat immunforsvar

•Mavesmerter

•Fordøjelsesproblemer

•Hovedpine/migræne

•Hormonelle problemer

•Luftvejsproblemer (Astma og Bronkitis)

•Barnløshed

•Graviditet og fødsler

Hudproblemer

•Infektioner og virus

•Kredsløbsproblemer

•Stress

•Kolik og øreproblemer hos børn

•Små problemer, som du har lært at leve med


Øreakupunktur 

kan egentlig kaldes 'mikrozoneterapi' da principperne for diagnose og behandling er de samme som for zoneterapi.


Hele menneskekroppen afspejler sig i øret på samme måde som på fødderne ved zoneterapi.

Når sygdom eller ubalancer opstår i kroppen, vil der i øret opstå ømme trykfølsomme punkter, der refleksmæssigt svarer til sygdommens placering.


Ved at isætte en akupunkturnål i det ømme punkt, vil signalet blive returneret til det sted i kroppen, hvorfra det kom og her fremkalde en normaliserende effekt i den pågældende 'syge' legemsdel.


Der er specielt gode resultater ved ønske om vægttab, alkoholafvænning eller i forbindelse med tobaksafvænning (evt. suppleret med hypnose) og smertelindring ved kroniske smerter.


Jeg benytter både almindelige akupunkturnåle og små permanåle, som bliver siddende i øret til de selv ryger ud.